Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

Wiemy ze życie na ziemi może istnieć dzięki naszej najbliższej gwieździe. W całej jej powierzchni i przestrzeni zachodzą zjawiska jądrowe działają na siebie dwie przeciwne siły – jądrowa i grawitacji. Bez końca jedna próbuje pokonać drugą, efektem zmagań jest nieustanne promieniowanie które mimo wielkich sił grawitacji wydostaje się na zewnątrz w postaci promieniowania elektromagnetycznego i naładowanych cząstek o szerokim spektrum.

Człowiek zaczął odkrywać prawa rządzące otaczającym nas światem i zaczął wykorzystywać te zjawiska dla własnych potrzeb. Część z tego promieniowania i cząstek dociera do powierzchni ziemi w postaci światła, promieniowania cieplnego, fotonów podczerwieni ultrafioletu i tak dalej.     Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował Alexandre Edmond Becquerel w 1831 roku. W obwodzie oświetlonych elektrod zanurzonych w elektrolicie. 37 siedem lat później obserwacji zjawiska fotowoltaicznego na granicy dwóch ciał stałych dokonali dwaj naukowcy Adams i Day.                                                                                                                                                      Historia pokazuje, jak długa jest droga od odkrycia do zastosowania zjawisk fizycznych w życiu.                                                                                              Jednym ze składników widma docierającego do ziemi są fotony mogę one przybierać postać cząstki lub fali elektromagnetycznej – dualizm korpuskularno falowy. I to one aktywują z odpowiednio przygotowane złącze typu PN w panelu fotowoltaicznym.

Fotony przyczyniają się do powstawania ładunków elektrycznych i przepływu prądu elektrycznego. Jeżeli foton ma tyle energii, aby wybić z pasma walencyjnego półprzewodnika elektrony do pasma przewodnictwa zaczyna płynąc prąd.                                                                                                          Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z półprzewodników krzemowych o przewodnictwie typu N i przewodnictwie P. W półprzewodniku typu N nośnikiem większościowym ładunków energii są elektrony.                                                                                                                                                                            W półprzewodniku typu P nośnikiem większościowym są dziury.Obserwujemy teraz dynamiczny wzrost technologią fotowoltaiczną która modyfikowana jest już od ponad stu lat, w tym co teraz stosujemy zawarta jest wiedza pokoleń naukowców.

Na zdjęciu budynek w całości pokryty panelami fotowoltaicznymi.

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 14 MW w okresie jednego roku .

 

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

             Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 14 MW w okresie jednego roku . 14 MW to 14000 KW licząc energię w cenach konsumenckich uśredniając cenę za 1 KW 0,50 gr daje to kwotę 7000 zł.

Post Author: Bogusław Ogan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *