Jak przebiega proces włączenia.

Czy żarówka energooszczędna pobiera więcej prądu przy włączeniu? We własnym zakresie wykonałem pomiary zużycia prądu przez różne rodzaje żarówek. Żadna żarówka nie pobiera na więcej prądu na tyle, aby miało to jakiekolwiek znaczenie. Poniższy wykres przedstawia proces włączenia żarówki energooszczędnej. Rozgrzewanie żarówki trwa ok 3 minut, w tej fazie nie obserwujemy dużych skoków prądu. Widzimy minimalny wzrost na początku wykresu, spadek po ok 180 sekundach żarówka osiąga znamionowe wartości mocy. Reasumując żarówki na których wykonałem pomiary nie pobiera więcej prądu przy włączeniu.

żarówka energooszczędna pobór prądu przy włączaniu.
Czy żarówka energooszczędna pobiera więcej prądu przy włączeniu?

Post Author: Bogusław Ogan

One Reply to “Czy żarówka energooszczędna pobiera więcej prądu przy włączeniu?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *