Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

Wiemy ze życie na ziemi może istnieć dzięki naszej najbliższej gwieździe. W całej jej powierzchni i przestrzeni zachodzą zjawiska jądrowe działają na siebie dwie przeciwne siły – jądrowa i grawitacji. Bez końca jedna próbuje pokonać drugą, efektem zmagań jest nieustanne promieniowanie które mimo wielkich sił grawitacji wydostaje się na zewnątrz w postaci promieniowania elektromagnetycznego i naładowanych cząstek o szerokim spektrum.

Człowiek zaczął odkrywać prawa rządzące otaczającym nas światem i zaczął wykorzystywać te zjawiska dla własnych potrzeb. Część z tego promieniowania i cząstek dociera do powierzchni ziemi w postaci światła, promieniowania cieplnego, fotonów podczerwieni ultrafioletu i tak dalej.     Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował Alexandre Edmond Becquerel w 1831 roku. W obwodzie oświetlonych elektrod zanurzonych w elektrolicie. 37 siedem lat później obserwacji zjawiska fotowoltaicznego na granicy dwóch ciał stałych dokonali dwaj naukowcy Adams i Day.                                                                                                                                                      Historia pokazuje, jak długa jest droga od odkrycia do zastosowania zjawisk fizycznych w życiu.                                                                                              Jednym ze składników widma docierającego do ziemi są fotony mogę one przybierać postać cząstki lub fali elektromagnetycznej – dualizm korpuskularno falowy. I to one aktywują z odpowiednio przygotowane złącze typu PN w panelu fotowoltaicznym.

Fotony przyczyniają się do powstawania ładunków elektrycznych i przepływu prądu elektrycznego. Jeżeli foton ma tyle energii, aby wybić z pasma walencyjnego półprzewodnika elektrony do pasma przewodnictwa zaczyna płynąc prąd.                                                                                                          Ogniwo fotowoltaiczne zbudowane jest z półprzewodników krzemowych o przewodnictwie typu N i przewodnictwie P. W półprzewodniku typu N nośnikiem większościowym ładunków energii są elektrony.                                                                                                                                                                            W półprzewodniku typu P nośnikiem większościowym są dziury.Obserwujemy teraz dynamiczny wzrost technologią fotowoltaiczną która modyfikowana jest już od ponad stu lat, w tym co teraz stosujemy zawarta jest wiedza pokoleń naukowców.

Na zdjęciu budynek w całości pokryty panelami fotowoltaicznymi.

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 14 MW w okresie jednego roku .

 

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.

             Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 14 MW w okresie jednego roku . 14 MW to 14000 KW licząc energię w cenach konsumenckich uśredniając cenę za 1 KW 0,50 gr daje to kwotę 7000 zł.

Panele fotowoltaiczne produkcja energii elektrycznej.
Bogusław Ogan: